Profil Carolin| TRANSPOREON Group
Name

MOJA ŚCIEŻKA ZAWODOWA W TRANSPOREON GROUP

Name: Carolin
Stanowisko: Project Manager / Project Consultant
Dabei seit: 2005

Gdy dołączyłam do TRANSPOREON w 2005 roku, stworzono właśnie nowe stanowisko Project Managera, który odpowiadał za wsparcie klientów-załadowców w trakcie realizacji projektów. Do moich zadań należało między innymi: prowadzenie szkoleń dla użytkowników, zbieranie informacji o wymaganiach klientów, odpowiadanie na zapytania klientów, koordynacja pracy z naszymi specjalistami IT, planowanie i kontrola terminów, kontrola przebiegu projektów, udział w testach akceptacyjnych klienta i wsparcie podczas wdrażania produktów, spotkania u klientów.

Od 2008 roku do końca roku 2014 oprócz moich zadań w roli Project Managera byłam również odpowiedzialna za prowadzenie zespołu projektowego. Związane to było przede wszystkim z organizacją spotkań planistycznych, sprawowanie kontroli nad przebiegiem projektów i zgłaszanie wszystkich prowadzonych w zespole projektów, spotkania z pracownikami, ustalanie celów.W ramach wsparcia projektowego zajmowałam się przede wszystkim klientami międzynarodowymi oraz dużymi długofalowymi i złożonymi projektami, jak również byłam zaangażowana w tworzeniu najlepszych praktyk i wytycznych do realizacji projektów.

 

 By móc się dalej rozwijać zawodowo od początku 2015 roku, jednocześnie z moją pracą na stanowisku Project Managera, łączę obowiązki Project Consultanta. Powstanie tego stanowiska było efektem szybkiego rozwoju firmy i potrzebą stworzenia modelu realizacji projektów ze strategicznymi i międzynarodowymi klientami oraz optymalizacji wymiany wiedzy w obszarze zarządzania projektami. 

 

 

 

Powody, dla których chętnie pracuję w TRANSPOREON Group:

Po 10 latach pracy moje zadania są dla mnie nadal wymagające i pasjonujące. Według mnie atmosfera pracy w TRANSPOREON jest bardzo pozytywna, motywuje do pracy i daje poczucie sprawiedliwości Współpraca z kierownictwem firmy jest równie bezpośrednia i przyjemna, jak współpraca z kolegami w zespole. TRANSPOREON jest właściwym miejscem dla ludzi, którzy lubią pracę z klientami i lubią ciągle stawać w obliczu nowych wyzwań.

Poznaj inne profile pracowników

Please choose your language

close