Dane i fakty

Transporeon Group jest łącznikiem między przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, a firmami transportowymi. Grupa Transporeon, z siedzibami w Ulm, Kempten i Krakowie, zarządza platformą logistyczną Transporeon, platformą przetargową Ticontract oraz platformą logistyczną dla handlu Mercareon. Obecnie z platform Transporeon korzysta ponad 1000 załadowców, 57 000 przewoźników i 150 000 użytkowników z ponad 80 krajów. Za pomocą tych rozwiązań internetowych można łatwo i sprawnie przeprowadzać przetargi, przydzielać zlecenia, rezerwować okna czasowe i monitorować realizację zleceń. Powstała w 2000 roku Transporeon Group jest obecnie liderem rynku europejskiego w dziedzinie e-logistyki. Grupa Transporeon rozwija również swoją działalność w Azji i w Stanach Zjednoczonych.

transporeon group graphic

Transporeon Group w liczbach

 • Transporeon Group
 • Ulm, Kempten, Berlin, Kraków, Paryż, Singapur, Moskwa, Filadelfia
 • Platformy Grupy: Transporeon, Ticontract, Mercareon
 • Liczba pracowników (Transporeon Group, 2018): 600
 • Data założenia: 2000
 • Przedstawicielstwa: w 16 krajach
 • Liczba języków obsługiwanych przez platformy i obsługę klienta: 25
 • Powiązani klienci (przemysł i handel): 1000
 • Powiązani klienci (przewoźnicy): 65 000
 • Liczba obsługiwanych krajów: 100
 • Ogólna liczba użytkowników: 100 000

Kodeks postępowania Transporeon Group

Dla Transporeon Compliance, dokument stanowi podstawę naszej codziennej pracy, jak i warunek sukcesu biznesowego

Grupa Transporeon jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, jak również do spełnienia wszystkich wymogów dotyczących etycznego zachowania w biznesie. Naszym celem jest osiągnięcie sukcesu ekonomicznego, a tym samym utrzymanie wysokiego stopnia uczciwości i wypełnienie naszej społecznej odpowiedzialności. Wszyscy pracownicy, kierownicy, nasi partnerzy biznesowi i klienci mogą być pewni, że nasza praca charakteryzuje się profesjonalizmem, rzetelnością i uczciwością. Aby osiągnąć te cele, dysponujemy obowiązującymi w całej grupie zasadami etycznymi, które kierują nami w codziennych działaniach. Służą one jako podstawa postępowania i wytyczne dla decyzji oraz działań grupy, jak również dla każdego pracownika.

Pobierz kodeks postępowania

international team standing in circle with arms around each other