Na drodze zdarzają się korki, jednak możemy działać aktywnie i z wyprzedzeniem informować klientów o możliwych opóźnieniach – to usługa, która idzie w parze z oczekiwaniami klientów

Kierownik działu zarządzania towarami,
Firma budowlana

Branża budowalna

Koszty logistyczne są ważną składową produkcji materiałów budowlanych. Coraz bardziej istotne staje się zapewnienie wysokiej jakości dostaw oraz obsługi klienta. Szczególnym wyzwaniem w transporcie materiałów budowlanych, na przykład na dużych budowach, gdzie przestrzeń jest często bardzo ograniczona a warunki stale ulegają zmianie, jest realizacja dostawy dokładnie w wyznaczonym terminie (tzw. just-in-time). Klienci potrzebują wiarygodnych informacji o statusie każdej dostawy i proaktywnych powiadomień o jakichkolwiek opóźnieniach. Dodatkowo, producenci materiałów budowalnych funkcjonują w warunkach ciągłej optymalizacji kosztów, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną.
Odpowiedzią na wszystkie te wyzwania jest wydajna, zorientowana na przyszłość logistyka. Spedytorzy, dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu cyfrowemu, mogą uzyskać bardziej wydajne procesy logistyczne i obniżyć koszty transportu w parze z lepszą obsługą klienta. Sieć transportowa Transporeon integruje wielu wyspecjalizowanych partnerów handlowych, dzięki temu możemy zapewnić Państwu unikalny dostęp do najlepszych praktyk w zakresie łańcucha dostaw w branży materiałów budowlanych - kluczowy argument ze względu, na który nasza platforma logistyczna jest używana przez około 150 największych firm z tego sektora.

Najlepsze rozwiązania dla branży budowalnej

Dzięki rozwiązaniu Tendering można utworzyć listę z niezawodnymi i wysokiej jakości przewoźnikami - ponad 19.500 wyspecjalizowanych w sektorze budowlanym jest podłączonych do naszej platformy przetargowej. Przewoźnicy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w branży materiałów budowlanych oraz wymaganym specjalistycznym sprzętem.

Ponieważ warunki panujące w sektorze materiałów budowlanych zmieniają się bardzo dynamicznie, zapewniamy elastyczne rozwiązania.
Zlecenie z dnia na dzień za pośrednictwem „best carrier’”. Wyślij zlecenie transportowe do zamkniętej puli przewoźników, zbierz oferty, dokonaj porównań i jednym kliknięciem wybierz tę, która oferuje najlepszy stosunek ceny do wydajności.
Przyporządkowanie oparte na stałych stawkach frachtowych za pomocą „no-touch order”. Automatyczne przypisanie zlecenia transportowego do jednego przewoźnika na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów.

Dzięki naszemu rozwiązaniu Time Slot Management uzyskujesz pełną przejrzystość nt. przepływów towarów, w tym przychodzących i wychodzących. Dzięki temu następuje uproszczenie procesów u wszystkich zaangażowanych stron, co wpływa na optymalizację dostaw.
Rozwiązanie zawiera informacje w czasie rzeczywistym o każdej dostawie z szacowanym czasem dotarcia i automatyczne powiadomienia, jeśli coś się zmieni, na przykład, jeśli zostanie pominięty przedział czasu dostawy.

Nasze rozwiązanie Mobile Order Management dostarcza informacji w czasie rzeczywistym, zawiera elektroniczne dokumenty przewozowe dot. całego procesu przewozowego. Oblicza także szacowany czas dostawy, potrzebny na załadunek i rozładunek, co umożliwia optymalne planowanie i koordynację zasobów przez Ciebie i Twoich klientów. Cyfrowe dokumenty przewozowe są dostępne w czasie rzeczywistym, np. dokumentacja fotograficzna w celu ustalenia prawidłowego ustawienia silosu lub stanu, w którym pozostawiono teren budowy. Rozwiązanie to umożliwia poprawę poziomu obsługi klienta, pomaga budować lojalność klientów dzięki proaktywności i szybszemu rozpatrywaniu reklamacji, np. gdy towary są uszkodzone.

patrick tomasso building

Dotychczasowy proces przydzielania zleceń transportowych, który w dużej mierze polegał na wykonywaniu wielu połączeń telefonicznych oraz wysyłaniu wielu maili wymagał usprawnienia. Obecnie wszyscy nasi przewoźnicy współpracują z nami za pośrednictwem TRANSPOREON. Dzięki temu, mamy możliwość zebrania wszystkich danych w jednym miejscu i możliwość śledzenia zmian i historii zleceń.

Tomasz Kania, Specjalista ds. Logistyki
URSA Poland

Przeczytaj case study

Korzyści, które zyskujesz dzięki naszym najlepszym rozwiązaniom dla branży budowlanej...

  • Poprawa wydajność i produktywności dzięki płynnym, cyfrowym procesom logistycznym

  • Zwiększenie satysfakcji klienta poprzez proaktywne dostarczanie informacji

  • Optymalizacja kosztów dzięki w pełni zautomatyzowanym procesom

  • Uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji dzięki najlepszym rozwiązaniom opartym na chmurze, opracowanym dla najlepszych firm budowlanych